Avrupa Ticaret Odasının Asya, Latin Amerika ve Türkiye Europe Business Desk ile yaptığı online konferansa katıldık.

Avrupa Ticaret Odasının Asya, Latin Amerika ve Türkiye Europe Business Desk ile yaptığı online konferansa katıldık.